Kreditni-kalkulator

Obračun kamate

Generalna — Autor zalcan @ 18:43

Program za obračun kamate bio je dopunjen sa formiranje PDF dokumenta, tako da možete taj obračun izprintati ili poslati nekome po e-mailu. Izgled obračuna je prilagođen A4 formatu.

Upotreba je naravno bezplatna, čas nije se potrebno ni prijavljivati. 

  Obračun kamate

 Obračun kamate PDF


Amortizacioni plan

Generalna — Autor zalcan @ 14:46

Kod zaduživanje je neophodno da se obezbedi amortizacioni plan . Amortizacioni plan treba da sadrži osnovne podatke o kreditu , uključujući i plan za otplatu anuiteta , svih koji su podeljena u otplati kredita i kamata . U svakom otplate takođe mora navesti dug . Pogrešno je misliti, da kada smo vratili pola anuiteta, da smo odplatili pola kredita. Kredit se sastoji od kamate i otplate glavnice. Na početku je udeo kamata u aniutetu visok, je je visok dug. Kako se smanjuje dug, tako se smanjuju kamate i povečava odplata kredita. Za izraku tavkov amortizacionog plana trebate kreditni kalkulator.

Za amortizacioni plan vam je potrebno :iznos kredita, kamatna stopa, na koliko meseči će se odplačivat anuitet (svaki mesec, na dva meseca.. na 6 meseci), koji način obračuna kamata, će se primenit i iznos troškova odobrenja, usigoranja... Troškovi so nam potrebni, kako bi se mogla obračunat efektivna kamatna stopa.

Amortizacioni plan

 

Program omogućava na osnovu ovih podataka proizvede procenu potrošnje i otplate, koji sadrži : redni broj , datum događaja ,iznos kamate ,iznos otplate ,iznos anuiteta i bilans nakon isplate anuiteta . Na kraju plana je zbir kamate, otplate i  zbir anuiteta.


Na rasporedu amortizacije još dva podaci o kojima se skrene pažnja. To sue efektivna kamatna stopa i način obračunavanja kamate.

NOVO : Amortizacioni plat možete izraditi u PDF oliku.

amortizacioni plan 

 


Kredit kalkulator

Generalna — Autor zalcan @ 23:28
Želim da vas upoznam sa veb stranicom kredit kalkulator. Ova stranica nije povezana sa bilo kojom bankom , tako da proračuni su prilagođeni potrebama korisnika bankarskih usluga .

Proračuni su podeljeni u četiri grupe . Prvi su programi koji se odnose na obračun kamate, razni proračuni kamatna stopa (preračunata na različit broj dana, sabiranje i oduzimanje kamatnih stopa, izračun kamatne stope, ukoliko je poznat iznos kamate ) .

U drugoj grupi su programi vezani za kredite sa fiksnom anuitetom . Dakle, možete da izračunate koliko anuitet će iznositi , ili koliko kredit možete iznajmiti ako znamo koliko možete da platite mesečno . To možete da uradite amortizacioni plan , koja omogućava obračun efektivne kamatne stope , ako moramo da plate određene troškove .

U trećoj grupi se bavi problemima vezanim za  linearni i konforni način obračuna kamata.  Možete da izračunate koliko je visoka kamatnu stopu u konformnom načunu, ako imamo kredit sa linearnom metod obračuna . Konformni je malo jeftiniji . 

U posebnoj grupi ,imamo obračun efektivne kamatne stope . Ova stopa najtačnije određuje koliko je skupo kredit ili lizing . Posebno kod lizing -u , primetio sam da je ovaj podatak od davaca lizinga pogrešan. Sa ovim programom možete da proverite .

Powered by blog.rs