Kreditni-kalkulator

20 Jan, 2014

Amortizacioni plan

Generalna — Autor zalcan @ 14:46

Kod zaduživanje je neophodno da se obezbedi amortizacioni plan . Amortizacioni plan treba da sadrži osnovne podatke o kreditu , uključujući i plan za otplatu anuiteta , svih koji su podeljena u otplati kredita i kamata . U svakom otplate takođe mora navesti dug . Pogrešno je misliti, da kada smo vratili pola anuiteta, da smo odplatili pola kredita. Kredit se sastoji od kamate i otplate glavnice. Na početku je udeo kamata u aniutetu visok, je je visok dug. Kako se smanjuje dug, tako se smanjuju kamate i povečava odplata kredita. Za izraku tavkov amortizacionog plana trebate kreditni kalkulator.

Za amortizacioni plan vam je potrebno :iznos kredita, kamatna stopa, na koliko meseči će se odplačivat anuitet (svaki mesec, na dva meseca.. na 6 meseci), koji način obračuna kamata, će se primenit i iznos troškova odobrenja, usigoranja... Troškovi so nam potrebni, kako bi se mogla obračunat efektivna kamatna stopa.

Amortizacioni plan

 

Program omogućava na osnovu ovih podataka proizvede procenu potrošnje i otplate, koji sadrži : redni broj , datum događaja ,iznos kamate ,iznos otplate ,iznos anuiteta i bilans nakon isplate anuiteta . Na kraju plana je zbir kamate, otplate i  zbir anuiteta.


Na rasporedu amortizacije još dva podaci o kojima se skrene pažnja. To sue efektivna kamatna stopa i način obračunavanja kamate.

NOVO : Amortizacioni plat možete izraditi u PDF oliku.

amortizacioni plan 

 


Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs